خدمات گروه رسانه و روابط عمومی تجاری نویاب:

خدمات روابط عمومی:

مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای پلن‌های:

 • روابط‌ عمومی انجمن‌ها و تشکل‌ها
 • روابط عمومی سازمان‌ها و ارگان‌ها
 • روابط عمومی شرکت‌ها و صنایع

خدمات رسانه‌ای:

مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای پلن‌های:

 • برندسازی رسانه‌ای
 • رپورتاژ خبری و تصویری
 • پوشش رسانه‌ای رویدادها

خدمات رسانه‌ای:

مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای پلن‌های:

 • برندسازی رسانه‌ای
 • رپورتاژ خبری و تصویری
 • پوشش رسانه‌ای رویدادها

خدمات رویدادی:

مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای پلن‌های:

 • رویدادها و کمپین‌های تبلیغاتی
 • رویدادهای رسانه‌ای
 • همایش و کنفرانس
 • رویدادهای نمایشگاهی
 • استارتاپ، ایده شو و …